Hlavní navigace


Obsah

Okénko do minulosti

Český král a císař římský Karel IV. roku 1355 přikázal radním města Kašperské Hory vybudovat stezku do Pasova. Cesta byla vedena přes LIDLOVY DVORY – PODLESÍ – ZHůŘÍ – HORSKÁ KVILDA – BUČINA - FINSTERAU – HEINRICHSBRUNN – HÖHRENRÖHRN -ZVÖLFHÄUSER – MAUTH na KREUZBERG – FREYUNG – HARSDORF – RÖHRBACH – SALZGATERN – VENDELSBERG. Podle výnosu z 5. ledna 1366 musel každý obchodník vezoucí zboží, který na této cestě přenocoval, příští den toto nabídnout k prodeji. Okolo roku 1580 v době rozkvětu této dopravy vyjíždělo z města ILZ u Pasova 35 až 40 koní se zbožím na K. Hory. Další cesta byla vedena z GRAFENAU přes MODRÝ SLOUP – H. KVILDU – REJŠTEJN do SUŠICE.

Historická podoba objektuZ historie usedlosti Pollauf s domovními čísly 16, 17, 18 a 20 

Původní panství prodalo město Kašperské Hory občanu jménem Tobias MÜLLER. Ten byl pouze dědičným pachtýřem, platil nájem a plnil i další závazky.

 V roce 1680 přešel pacht na svobodné občany Nikolaus a Marie PRIAM. Místo roboty museli k užitku města provozovat hostinskou činnost a pocestné zaopatřovat pivem a pálenkou ze svého provozu. Hospoda ležela totiž právě na rozcestí soumarské cesty z Kašperských Hor do Pasova a ze Sušice do Grafenau. Nikolaus dobře hospodařil. Zakoupil kus vysokohorské louky a černého lesa a postavil druhý obytný dům

Jeho syn Lukas se oženil se Suzanne rozenou FRANZ z Regenu, v roce 1707 převzal usedlost a zvětšil ji tak, že město mohlo zvýšit nájemné. Posléze sám sebe označil jako “FILIÁLNÍ CELNICE A CEDULOVÝ VÝBĚRČÍ”, k čemuž “je pověřen” Pollaufův hostinec. Byl tedy zřízen jako celní bod pro obě cesty.

Poté na usedlosti hospodařili Adam a Dorothea POLLAUF. Syn Johan Adam převzal r. 1795 majetek koupí. Následoval jej jeho syn Erhart, který hospodařil 15 let. Jeho paní Marie Anna předala r. 1873 dvůr Mathiasovi. Výměra půdy patřící statku v této době činila 84,45 ha. Následník Mathiase není znám. Po něm přišel Friedrich POLLAUF, který padl v 1. světové válce a jeho bratr Dr. POLLAUF, člen rakouského parlamentu, padl v roce 1916. Poslední německý majitel se jmenoval Friedrich POLLAUF – narodil se roku 1914, v roce 1946 byl odsunut a zemřel roku 1950.

 

V roce 2004 byl objekt rekonstruován do současné podoby a od této doby nese název HOTEL RANKL

 

 

↑ nahoru